Vad är diabetes?

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Varje gång vi äter kolhydrater bryts dessa ner till socker (glukos) i tarmen. Därifrån transporteras sockret till blodet och vidare till kroppens celler. Men sockret kommer inte in i cellerna såvida inte hormonet insulin ”öppnar” upp cellen och släpper in sockret. Utan tillgång till insulin stannar därför sockret kvar i blodbanan och blodsockret stiger.

Vid Diabetes typ 1 kan inte kroppen längre tillverka insulin. Vid Diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande tillverka insulin men det räcker inte för kroppens behov. Symtomen är lika men behandlingen skiljer sig åt.