Vad är inkontinens, blås- och tarmdysfunktion?

Urininkontinens är ett läckage av urin som utgör ett problem för den som är drabbad.

Fler än en halv miljon personer i Sverige besväras av någon form av inkontinens - yngre och äldre, kvinnor och män, barn och ungdomar.

Personer med blås- och tarmdysfunktion kan vända sig till sin vårdcentral för att få utredning och behandling. 

Till dig som vill veta mer om inkontinens.jpg

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Broschyren finns översatt på 22 språk - nikola.nu

 


Äldre och urininkontinens
Ökad kunskap för en bättre vård och omsorg

 

kateterfakta.nu

Kateterfakta.nu är en patientsajt från nätverket nikola.nu.

 

 Tät.nu - forskning om behandling av urininkontinens