Vad är trakeostomi?

En trakeostomi är ett operativt ingrepp som innebär att man för en öppning på halsens framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen i halsen kallas sedan trakeostomi eller trakeostoma.

Vårdhandboken - Översikt - Trakeostomi