Manuella beställningar

Manuell beställning ska registreras med en arbetsorder i webSesam för personer som vistas i Sverige utan tillstånd, personer med skyddade personuppgifter, EU-medborgare, utomlänspersoner och avvikande betalare.

Nedan ser du guider som visar hur beställningen går till samt den manuella beställningsblanketten som ska bifogas till arbetsordern. Är du osäker på vilken guide som passar just ditt ärende, så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, 010- 473 80 80, val 2 därefter val 5 för fakturafrågor.

Har du frågor/funderingar som berör beställningen i webSesam, kontakta gärna vår kundtjänst, 010- 473 80 80, val 2 därefter val 4 för webSesam support, öppet måndag-fredag kl.08:00-12:00. 

Manuell Kundorder / Beställningsblankett bifogas till webSesam

Beställning till Avvikande betalare
Beställning till EU-EES-medborgare
Beställ registrering av LMA - Asylsökanden - Dossiernummer
Beställning till Skyddad identitet
Beställning till Utomläns personer och Kvot flyktingar
Beställning till Person utan tillstånd
Beställning till Norden-medborgare och utvandrade svenskar


Beställning av hjälpmedel till person från land som saknar sjukvårdsavtal med Sverige