Visningsdagar Hösten 2021

Du kan ta del av Hjälpmedelscentralens digitala visning from v.40 av nytt upphandlat sortiment.

Det som visas är nytt upphandlat sortiment inom produktområderna:

  • Ramper (Obs börjar gälla 1:e nov 2021)
  • Drivaggregat

Leverantörernas informationsblad, broschyrer och informationsfilmer finns tillgängliga i mäshallarnas montrar.

 

Vi hoppas på givande visning i digital form!

Hjälpmedelscentralen

Ramper

Välkommen till vår mässhall för ramper