Visningsdagar Våren 2022

Du kan ta del av Hjälpmedelscentralens digitala visning from v.9 av nytt upphandlat sortiment.

Det som visas är nytt upphandlat sortiment inom produktområderna:

  • Gånghjälpmedel, gäller from 1/3-22
  • Lyftar och lyftselar, gäller from 1/3-22
  • Sitt- och ryggdynor
  • Ramper 
  • Drivaggregat

Leverantörernas informationsblad, broschyrer och informationsfilmer finns tillgängliga i mäshallarnas montrar.

Vi hoppas på givande visning i digital form!

Ramper

Välkommen till vår mässhall för ramper