Hjälpmedelscentralen

Produktkonsulent Carina Jönsson har varit ansvarig för kravspecifiktionerna som resulterat i det sortiment som visades under visningsdagarna.

Film

Att välja nytt eller utgående sortiment

Att påverka sortimentet


Sortimentsöversikter manuella rullstolar

122203- Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar, Vuxna
Gäller from 2021-03-15

122203- Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar, Barn och Ungdom
Gäller from 2021-03-15

122218- Manuella vårdarmanövrerade rullstolar, Vuxna
Gäller from 2021-03-15

122218- Manuella vårdarmanövrerade rullstolar, Barn och ungdom
Gäller from 2021-03-15


Information om hur manuella rullstolar beställs
De nya rullstolsmodellerna som tillkommer i sortiment kompletteras
succesivt fram till 2021-03-15 samtidigt som artikelnummer blir
tillgängliga i webSesam.

Manuella rullstolar