Manuella rullstolar

Manuella rullstolar beställs på olika sätt beroende på modell:

 1. Komponenthantering

  Rullstol och tillbehör beställs genom komponenthantering.
  För information om hur beställning görs i webSESAM se vår
  guide för komponenthantering. 
  Beställning av Komponenthanterad rullstol
   
  Tillbehör och inställningar som ingår i standard behöver inte anges.
  Om det av någon anledning behövs "dubbelbeställas" - d v s få både standardtillbehör och motsvarande tillbehör levererad med rullstolen så måste båda läggas som komponenter i ordern.

  Som hjälp för att hitta art nr för att beställa olika inställningar ex drivhjulsplaceringar och sitthöjder finns Beställningsstöd Inställning Cross 5 och Cross 6.

  Rullstolar som beställs genom komponenthantering är:
  Cross 5
  Cross 6
  Transit
 2. Beställningsstöd

  Rullstol och tillbehör beställs genom att art nr på rullstol och samtliga tillbehör som inte ingår i standard anges vid beställning. Markera SAMLEVERANS när andra tillbehör än standard väljs.

  Beställningsstödet är ett stöd för att få fram art nr och ska inte skickas in. På Beställningsstöden framgår också eventuella art nr för olika inställningar. Tillbehör och inställningar som ingår i standard behöver inte anges. Om det av någon anledning behövs "dubbelbeställas" - d v s få både standardtillbehör och motsvarande tillbehör levererad med rullstolen så måste båda läggas som artiklar i ordern.

  Rullstolar som beställs med hjälp av Beställningsstöd är:
  Action3 Junior
  Azalea, samtliga modeller
  Eclipse 600
  Kamille
  Netti III XHD
  Kudu
  Quickie M6
  Start M6 Junior

 3. Beställningsformulär

  Endast Beställningformulär med VG logga ska användas och det är mycket viktigt att det är senaste versionen enligt nedan.

  Rullstol beställs genom att Beställningsformulär fylls i där rullstol, tillbehör och eventuella inställningar är ikryssade. Beställningsformulären ska fyllas i direkt i datorn för att göra informationen tydligare till lagertekniker. Ange datum, förskrivare, tfn nr till förskrivare samt kundordernummer (gäller b och c nedan). Patientens namn eller personnummer ska inte anges på Beställningsformuläret.

  Vid beställningen anges art nr för rullstolen och Beställningsformuläret bifogas beställningen enligt nedan.

  OBS! Bifoga kommentar på orderrad och skriv: Beställningsformulär VG bifogas. Skriv dessutom Beställningsformulär VG bifogas i Övrig information innan Verkställ.

  Beställningsformulären kan skickas in till hjälpmedelscentralen på två sätt:
  a)    I första hand bifogas Beställningsformuläret med webordern i webSesam.

  b)    I andra hand sparas det ifyllda beställningsformuläret ner på din dator med samma namn som kundordernumret. Det sparade Beställningsformuläret (dokumentet får ej vara i inscannat format)
  mejlas till hjälpmedelscentralen: info.hmc@vgregion.se
   

  För alternativ b gäller att Beställningsformuläret mejlas direkt efter att ordern är lagd.

  Rullstolar i standardutförande kan beställas utan Beställningsformulär. Undantag är rullstolar som i benämningen har texten ”enl Beställningsformulär VG", där ska Beställningsformulär ALLTID bifogas.

  Rullstolar som beställs med Beställningsformulär är:
  Bambino
  Bambino 3
  HD Balance
  HD Motion
  Helium
  Nitrum
  Levo 
  Panthera samtliga modeller. OBS! För S3 och U3 ska drivhjul beställas separat med art nr, markera SAMLEVERANS.
  XLT

  Viktig information vid beställning av rullstol och samtidig beställning av artikel från annan leverantör eller drivaggregat – gäller vid samtliga beställningssätt (komponenthantering, beställningsstöd och beställningsformulär)

  • Om artiklar från annan leverantör önskas monterade, läggs dessa på egna orderrader - samleverans måste bockas i och aktivitet/arbetsorder kopplas för att dessa också ska monteras innan utleverans. Samleverans innebär endast att artiklarna levereras vid samma leveranstillfälle.

  • När rullstol och drivaggregat ska monteras ihop innan leverans är det extra viktigt att beställningen görs vid samma tillfälle, samleverans bockas i samt att aktivitet/arbetsorder kopplas till drivaggregatet - då följs både rullstol och drivaggregat åt i systemet och inget löper risk att levereras ut var för sig.

  Rekommenderade kombinationer av vårdarmanövrerat drivaggregat och manuell rullstol i standardutförande 

  Sortimentsöversikt Manuella rullstolar, vuxna

Cobi Rehab

Etac

När ni beställer en Cross-stol ber vi er tänka på följande: Om stolen skiljer sig från standardutförande, ange alltid sitthöjd, både främre och bakre. Ange dessutom alltid storlek på de drivhjul, länkhjul och länkhjulsgafflar som behövs, samt  antal, för att erhålla önskat utförande.

Etac/barn

HD Rehab

Spara Beställningsformuläret på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader. Gäller samtliga HD Rehabs beställningsformulär.

HD Rehab Barn 

Invacare 

Invacare Barn 

LB Medical

Panthera 

Spara Beställningsformuläret på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader. Gäller samtliga Pantheras beställningsformulär.

Panthera/barn

Sunrise Medical

Spara Beställningsformuläret på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader.

 • Quickie Nitrum utprovning och beställning ska göras tillsammans med hjälpmedelskonsulent (Beställningsformulär)
 • Levo Summit El utprovning och beställning ska göras tillsammans med hjälpmedelskonsulent (Beställningsformulär)
 • Quickie M6, (Beställningsstöd)

Superior

Wolturnus barn