Invacare

Invacare är idag ett av världens största företag inom hjälpmedelsbranschen som tillverkar och säljer produkter för personer med funktionsvariationer och äldre med inriktning på återskapande av en aktiv livsstil. Invacare är en global verksamhet med huvudsäte i Ohio, USA. Tillverkning sker på flera olika platser i Europa i egna fabriker. Säljbolaget Invacare AB har idag ett 60-tal anställda och huvudkontor i Spånga.
                                                         
Mer information finns på vår hemsida: https://www.invacare.se/sv/om-oss

Informationsblad/ Broschyrer

Dolomite Futura

Dolomite Maxi+

Dolomite Alpha Basic

Produktfilm

Dolomite Futura Rollator

Dolomite Futura - Tillbehör

Dolomite Maxi+ Rollator

Dolomite Alpha Basic Rollator

Dolomite Maxi+ & Alpha Basic - Tillbehör