Invacare

Invacare är idag ett av världens största företag inom hjälpmedelsbranschen som tillverkar och säljer produkter för personer med funktionsvariationer och äldre, med inriktning på återskapande av en aktiv livsstil. Invacare är en global verksamhet med huvudsäte i Ohio, USA. Tillverkning sker på flera olika platser i Europa i egna fabriker. Säljbolaget Invacare AB har idag ett 60-tal anställda och huvudkontor i Spånga.                                                            

Mer information finns på vår hemsida: https://www.invacare.se/sv/om-oss

Informationsblad/ Broschyrer

Läs mer om Invacare Stand Assist

Produktfilm

Invacare Stand Assist (ISA) Produktöversikt

Att arbeta med Invacare Stand Assist (ISA)

Invacare Stand Assist (ISA) - val av lyftsele