Liko/Hillrom

Hillrom (Liko AB) i Norden har ca 30 anställda i säljbolaget som har huvudkontor i Stockholm. Service-hub och utbildningslokal finns i Täby och tillverkning av Liko produkterna sker i Luleå. Kliniska rådgivare och specialister för uppkopplade lösningar håller utbildningar och ger stöd via besök, telefon och e-post.

2021 förvärvades Hillrom Inc. av Baxter. Förenade för att möta utmaningarna i ett snabbt föränderligt vårdlandskap.

Mer information finns på vår hemsida: https://www.hillrom.se


Informationsblad/ Broschyrer

Viking

Viking M

Viking L

Universalsele

Originalsele

Sele i förbrukningsmaterial Solo