Invacare

Invacare är idag ett av världens största företag inom hjälpmedelsbranschen som tillverkar och säljer produkter för personer med funktionsvariationer och äldre med inriktning på återskapande av en aktiv livsstil. Invacare är en global verksamhet med huvudsäte i Ohio, USA. Tillverkning sker på flera olika platser i Europa i egna fabriker. Säljbolaget Invacare AB har idag ett 60-tal anställda och huvudkontor i Spånga. 

Mer information finns på vår hemsida: https://www.invacare.se/sv/om-oss

Informationsblad/ Broschyrer

Läs mer om Vicair

Läs mer om Vicair Active O2

Läs mer om Vicair Adjuster O2

Läs mer om Vicair Vector O2

Läs mer om Vicair Multifunctional O2 rygg

Läs mer om Vicair Liberty rygg

Produktfilm

Vicair Active O2

Vicair Adjuster O2

Vicair Vector O2

Vicair Adjuster 12

Vicair Multifunctional O2 - rygg

Vicair Multifunctional Flex - rygg

Vicair Liberty - rygg

Vicair Hygien

Vicair Liberty Hygien

Tydlig märkning av Vicair-dynor