L&B Medical

 

L&B Medical AB är ett företag med verksamhet inom medicinsk teknik och försäljning av sjukvårdsprodukter. L&B Medical AB har levererat avancerade medicintekniska produkter och engångsmaterial till hjälpmedelscentraler och den svenska sjukvården i över 30 år. Verksamheten har huvudkontor i Täby.

Mer information finns på vår hemsida: Välkommen till L&B Medical AB - L&B Medical AB (lbmedical.se)Informationsblad/ Broschyrer

Ryggdynor Netti