Reklamation av produkt

Finns det fel eller brister på en produkt ska produkten reklameras.

Vägledning till dig som vill reklamera produkt

Insulinpump eller CGM-system

  • Patient eller förskrivare kontaktar produktleverantören

Garantier för diabetesprodukter vid reklamation

Vid frågor kontakta