Avvikelse och Retur

För att åtgärda en avvikelse med eventuell retur och leverans av nya produkter måste distributören kontaktas inom 14 dagar.

Avvikelse

Har problem med beställning eller leverans uppstått, till exempel:

  • leverans till fel adress
  • utebliven eller försenad leverans
  • leverans av fel produkt eller fel antal
  • leverans av skadad förpackning eller skadad produkt

skickas blankett Avvikelse till LMNs funktionsbrevlåda.

För att åtgärda problemet med eventuellt retur och leverans av nya produkter måste aktuell distributör kontaktas inom 14 dagar.

Retur

När produkter ska returneras kontaktas aktuell distributör.

  • retur på grund av felaktig adress, portkod eller motsvarande innebär extra kostnad för betalande verksamhet.
  • produkter beställda utanför upphandlat sortiment eller överblivna produkter från till exempel dödsbon, kan inte returneras.

Vid frågor kontakta

Information om avvikelser och tillbud i handboken