57093 Oxygenkoncentrator SimplyGo portabel, släpbar

Artiklar som berörs
57093 Oxygenkoncentrator SimplyGo portabel, släpbar

Anledning till försening
2024-03-11 Leverantören har meddelat att det är ett block på artikeln men inte kunnat ange orsak.

Ersättningsartikel
För alternativ se sortimentöversikt.
Om möjligt välj en portabel syrgaskoncentrator med pulsat flöde.

Leveransprognos
Leverantören kan i nuläget inte ange någon prognos på när koncentratorn återigen kan levereras.

I den mån det finns tillgång till syrgaskoncentratorer och reservdelar på Hjälpmedelscentralens lager så levereras rekonditionerade SimplyGo.

Sortimentsöversikt 040318 Syrgasutrustning