Perfect02 V (69366) och Platinum 9 (58963) försvinner från den europeiska marknaden

Invacare har meddelat att försäljningen av Perfect02 V (sesamnr 69366) och Platinum 9 (sesamnr 58963) kommer att upphöra under våren. Detta till följd av de kostnadsökningar som tillverkaren får i samband med att MDD upphör och ersätts av MDR. Perfect02 V och Platinum 9 kommer i och med detta att helt försvinna från den europeiska marknaden.

Leverantören kommer att fortsätta att leverera reservdelar och Hjälpmedelscentralen kommer fortsatt kunna rekonditionera och leverera Perfect02 V och Platinum 9 i den mån apparater finns på lager.

För alternativ se: Sortimentsöversikt 040318 Syrgasutrustning (vgregion.se)