Extramjuk mjuksits från Invacare AB

Artiklar som berörs
Artikel 75731 Mjuksits extra mjuk Ergo från Invacare AB.

Anledning till försening
Produktionsbegränsningar och transportproblem.

Ersättningsartikel
Se sortimentsöversikt för val av annan produkt:
Sortimentsöversikter- Hjälpmedelscentralen - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Leveransprognos
Hjälpmedelscentralen kan leverera rekonditionerade produkter och dellevererade produkter från leverantör utefter tillgång. Hjälpmedelscentralen har regelbundna avstämningar med leverantör och i nuläget är prognosen att leveransbegränsningarna kommer lösa sig under hösten.