Leveransstörningar- alla

Information angående det ansträngda leveransläget av hjälpmedel

Globala logistik- och produktionsstörningar har under en längre tid påverkat leveranser av hjälpmedel. För att säkerställa tillgången har Hjälpmedelscentralen vidtagit ett antal åtgärder men behöver också hjälp från dig som förskriver och beställer.

Anledningen till leveransproblemen är globala logistik- och produktionsstörningar samt att för få certifieringsorgan orsakar fördröjning av certifieringar i övergången från MDD till MDR.

Såväl leveranser som underhåll och rekonditionering påverkas av situationen på grund av brist på reservdelar och tillbehör. Flera produktområden påverkas och leveranssituationen förändras från vecka till vecka.

För att säkerställa att så många patienter som möjligt kan få sina hjälpmedel, vill vi be dig som förskriver och beställer hjälpmedel att:

 • Använda sortimentsöversikterna för att hitta alternativa produkter om leverans ej kan ske på den ursprungligt beställda artikeln.
 • Kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst 010-473 80 80 val 3 konsultation, för att få rådgivning om alternativa produkter.
 • Endast beställa akutorder som avser att täcka basala behov.
 • Om möjligt välja en annan storlek eller funktionalitet på ett hjälpmedel om den tänkta storleken/funktionaliteten ej går att få levererad.
 • Om möjligt inte välja samleverans.
 • Återlämna hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen så fort som behovet upphört.

Hjälpmedelscentralens åtgärder för att så många som möjligt ska få sina hjälpmedel:

 • Anpassad rekonditioneringsverksamhet genom att öka personalresurserna och rekonditionera hjälpmedel som tidigare kasserades av estetiska skäl, samt ökat återanvändningen av reservdelar och tillbehör. Självklart rekonditioneras dessa hjälpmedel så att de är helt patientsäkra.
 • Ta in alternativa produkter i sortimentet där det är möjligt.
 • Täta avstämningsmöten med aktuella leverantörer och så långt som möjligt omfördela leveranser så att ingen ska bli utan leverans under längre tid.
 • Ökad information i webSesam på artikelinformation för de hjälpmedel som har brist.
 • Löpande uppdaterad information om leveransläget på vår webbplats;
  Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland

Med vänlig hälsning
Hjälpmedelscentralen


Så prenumererar du på leveransstörningar via RSS

Så här lägger du till ett RSS-flöde i Outlook

1. Aktivera RSS-flöde i din Outlook genom att gå till Arkiv – Alternativ – Avancerat och där klicka i rutorna för RSS. När du startar om Outlook kommer RSS-prenumerationer synas i listan med mejl-mappar.

2.Högerklicka på länken Prenumerera på RSS och kopiera länkadressen till Urklipp.

3.Gå till Outlook och högerklicka på mappen RSS-prenumerationer och välj Lägg till en ny RSS-feed.

4.Tryck på CTRL + V för att klistra in informationen från Urklipp (länkadressen) i rutan RSS-feed -plats.

5.Välj Add > OK. (Innan du klickar OK, kan du ändra inställningar för din RSS-feed genom att klicka på avancerat)

6.Klart! Du kommer nu få meddelanden i RSS-feeds när ett nytt inlägg görs på sidan