Tids- och planeringshjälpmedel

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället.

Utbildningen är helt digital och består av en blandning av texter och filmer.

Välkommen till vår digitala utbildning för Tid och planeringshjälpmedel.
Hjälpemdel som finns för stöd och vid svårigheter med tid, planering och minne.

Vad får du lära dig?

Du får en kortare presentation och visning av hjälpmedlen inom produktområdena tids- och planeringshjälpmedel (222712, 222715 och 222716) Utbildningen fokuserar på:

  • Fickur
  • Timrar
  • Medicinpåminnare
  • Elekroniska kalendrar

Vem vänder sig utbildningen till?

Arbetsterapeuter och logopeder med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulent och tekniker på respektive hjälpmedelscentral.