Positioneringskuddar

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud.
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen
i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.
Välkommen till en halvdagsworkshop om positioneringskuddar som
innehåller både teoretiska och praktiska moment!

Vad får du lära dig?
• Genomgång av upphandlat sortiment
• Praktisk hantering av hjälpmedlen

Vilka delar består utbildningen av?
• Introduktion och teoretisk genomgång
• Workshop

Vem vänder sig utbildningen till?
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildare
Hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen och representanter för leverantörer.