Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedelscentralen nominerad till VGRs miljöstipendium

Hjälpmedelscentralen har tillsammans med vårdgivarna i regionen och de 49 kommunerna under lång tid arbetat med rekonditionering av sina produkter, för att minska klimatpåverkan och sänka kostnaderna.

- Vi känner oss hedrade att vi blivit nominerade till Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium. Det har varit ett långsiktigt arbete tillsammans med våra medarbetare och våra kunder för att komma dit vi är idag. Miljöaspekten är och har varit viktig under en lång tid, säger Jonas Wiik, områdeschef Hjälpmedelscentralen Tjänster.

Återanvändningen av hjälpmedel mäts kvartalsvis och har under flera år pendlat mellan 60-65 procent, men under 2020 blev återanvändningsgraden över 67 procent. Systemet innebär att HMC i så hög grad som möjligt rekonditionerar hjälpmedel istället för att köpa in nytt. Detta har inneburit cirka 550 000 färre inköp under perioden 2012-2018.

Recirkulering av hjälpmedel skapar förutsättningar för en effektiv logistik genom att returtransporter samordnas med rutter för utleverans av hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen planerar och optimerar rutter till och från vårdgivare och patient, vilket påverkar såväl ekonomi som miljö på ett positivt sätt.

- Rekonditionering och recirkulation av både hjälpmedel och förpackningsmaterial är viktiga aspekter i Hjälpmedelscentralens miljöstrategi. HMC arbetar kontinuerligt med att öka nivåerna på återanvändningen ytterligare men även med att identifiera nya områden där vi kan minska miljöbelastningen från vår verksamhet, avslutar Anna Altenstedt, områdeschef Hjälpmedelscentralen Leverans.

Fakta

  • Att återvinna aluminium sparar in cirka 8 kilo koldioxid per kilo avfall jämför med att tillverka nytt.
  • Under perioden 2012-2018 har inköpen av nya rullstolar reducerats med cirka 77 500 stycken och varje rullstol innehåller cirka 6,5 kilo aluminium. Vilket innebär ett minskat inköp av ca 504 ton aluminium.

Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland är en föregångare i Sverige på området med ett stort antal recirkulära produkter.

 

Motiveringen

Hjälpmedelscentralen har med en stor målmedvetenhet och engagemang arbetat med att införa och utveckla en affärsmodell där hjälpmedel recirkuleras och rekonditioneras. Det innebär en omfattande reduktion av antalet inköp av nya hjälpmedel vilket i sin tur ger stora positiva effekter ur ett miljöperspektiv, både i form av minskad materialanvändning och en reducerad klimatpåverkan. Trots en redan hög grad av rekonditionering av hjälpmedel strävar Hjälpmedelscentralen fortsatt efter att hitta vägar att öka andelen. Det interna målet är att 70 procent av alla hjälpmedel ska rekonditioneras och recirkuleras år 2021. Just nu pågår ett arbete att ta fram en modell för att på ett enkelt sätt kunna bedöma vilka av de produkter som i dagsläget är köpprodukter som istället skulle kunna rekonditioneras och recirkuleras.

Hjälpmedelscentralen agerar genom sitt recirkulära system som ett föredöme både inom Västra Götalandsregionen och andra regioner i landet. Hjälpmedelscentralen bidrar genom sitt arbetssätt både till regionala, nationella och globala miljömål.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 10:53