Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt: Hållbart resande i tjänsten

För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska uppnå målen om hållbara tjänsteresor pågår ett regionövergripande projekt - Hållbart resande i tjänsten.

I november 2020 började Hanna Ljungblad som processledare för det regionövergripande projektet Hållbart resande i tjänsten. Projekt är initierat av Miljönämnden och Servicenämnden tillsammans. Hanna Ljungblad kommer utgöra ett kunskapsstöd och en drivkraft för projektet där fokus ligger på att underlätta övergången till resurs- och koldioxidsnåla alternativ för tjänsteresor. 

- VGR har höga miljömål och det känns väldigt spännande att få vara en del av att förverkliga dem och underlätta för att öka hållbart resande, säger Hanna Ljungblad. 

Exempel på mer hållbara och koldioxidsnåla alternativ kan vara gång, cykling, samåkning och kollektivtrafik. Det handlar även om att säkerställa att det finns tillgängliga pool- och verksamhetsbilar för att undvika att privata bilar används under tjänsteresor.  

Läs mer: Miljömål 2030 - För Västra Götalandsregionens egna verksamheter 

VGR:s verksamheter har olika förutsättningar och behov beroende på exempelvis uppdrag och geografisk placering. För att utveckla och gynna det hållbara resandet behöver förvaltningar i regionen arbeta tillsammans.

- Under 2021 kommer också ett regionövergripande kommunikationsarbete att genomföras där vi bland annat kommer att genomföra dialogmöten med verksamheterna för att hitta möjligheter att styra mot miljömålen utifrån förvaltningens förutsättningar.

Som processledare för Hållbart resande i tjänsten kommer Hanna Ljungblad att ta fram en årlig handlingsplan där olika aktiviteter initieras och genomförs. De aktiviteter som planeras kommer i vissa fall att beröra samtliga förvaltningar, men det kan även bli aktuellt med anpassade lösningar för olika verksamheter.

- Tanken är att vi ska göra det lätt att göra rätt när vi planerar och genomför tjänsteresor, avslutar Hanna Ljungblad. 

 

Har du frågor om hållbart resande i tjänsten?

Har du frågor om hållbart resande eller har identifierat behov och möjliga åtgärder inom din verksamhet som hade underlättat för er att resa mer hållbart?

Välkommen att kontakta processledare Hanna Ljungblad:
 hanna.ljungblad@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-02-25 14:34