Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fortsatt utveckling av patientmåltidsprocessen

Kundrådet för intern service har tagit beslut om en handlingsplan med aktiviteter kring måltidsprocessen, bland annat för att säkerställa rutiner för att alla patienter ska få välja mat.

Regionfullmäktige fattade beslut 2013 om målbild för måltidsprocessen inom VGR. Sedan dess har en omfattande verksamhetsutveckling av patientmåltider skett gällande kvalitet, miljö, utbud, hållbarhet, arbetsmiljö, säkerhet och ekonomi. Enligt målbilden och riktlinjen för patientmåltider i VGR ska menyn innehålla flera olika alternativ och patienten ska ges möjlighet att välja från menyn. Dock visade den patientenkät som gjordes 2019 att endast drygt hälften av patienterna får möjlighet att välja mat till lunch och middag.

Servicenämnden avslutade i november 2020 det särskilda uppdraget med Målbild måltider från regionfullmäktige. Handlingsplanen för den fortsatta utvecklingen av patientmåltidsprocessen innehåller ett antal aktiviteter, varav en är att sjukhusförvaltningarna fått i uppdrag att säkerställa rutiner för att patienterna ska få välja mat. Uppdraget ska återrapporteras till kundrådet för intern service i april.

Läs mer om område Måltiders utvecklingsarbete

 

Exempel på aktiviteter från handlingsplanen

  • Inventering av vårdavdelningar med kort vårdtid som skulle kunna övergå till kylda rätter 
  • Ta fram underlag för vad 2 - 4 produktionskök i VGR övergripande skulle betyda avseende kvalitet och totala kostnader för VGR 
  • Utreda möjligheterna till införande av brickservering på NÄL och ta fram förslag på inriktningsbeslut

Vid frågor om handlingsplanen kontakta Regionservice servicesamordnare

Senast uppdaterad: 2021-02-25 12:49