Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pilotprojekt på SÄS start för FVM

Projektet är en del i den organisatoriska förberedelsen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och ska simulera Regionservice tjänsteleverans i den framtida miljön.

Arbetet med pilotprojektet på SÄS startade i februari 2021 och under ett halvår framöver ska nya arbetssätt utvärderas och sedan justeras för att bli så bra som möjligt. Planen är att i september börja jobba enligt det nya fram till utrullningen av FVM.

- Vi ska jobba tätt tillsammans med vården, där en integrerad lösning mellan vårdprocesserna och Regionservice tjänster tas fram. Detta för att vi ska kunna arbeta fram den bästa lösningen som sedan kommer att användas som mall. Slutmålet är att skapa effektiva standardiserade tjänster som kan levereras på SÄS och de övriga förvaltningarna i takt med att FVM rullas ut i Västra Götalandsregionen, säger Jonas Anselmby, digitaliseringsstrateg och ansvarig för implementeringen av FVM på Regionservice.  ​

Piloten startar med att utifrån en gränsdragningslista, med tjänster/uppgifter som genomförs av Regionservice och vården, hitta smarta kombinationer som möjliggör effektiv leverans av servicetjänster.

- Tjänsterna ska sedan implementeras inom ramen för befintliga system för att försöka uppnå samma effekter som med Millenium​. Vi kommer att utvärdera användandet av lösningar, som exempelvis RPA-teknik, för att simulera de arbetsflöden som vi ser kommer med FVM och för att kunna förbereda oss så bra som möjligt för det nya, avslutar Jonas Anselmby.

Vad innebär FVM för Regionservice? 

Alla medarbetare som är i både direkt och indirekt kontakt med vårdprocesser kommer att bli berörda av de förändrade arbetssätt som FVM skapar. För Regionservice innebär det att medarbetare som jobbar med exempelvis transport, lokalvård och förrådspåfyllnad påverkas, då dessa aktiviteter är en direkt del av vårdflödet.  

Senast uppdaterad: 2021-02-25 12:46