Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nytänkande och innovation på Högsbo specialistsjukhus

Arbetet med att bygga ett nytt specialistsjukhus i Högsbo pågår för fullt. Regionservice ansvarar för att driva arbetet med att utveckla försörjnings- och servicelösningar tillsammans med hälso- och sjukvården.

Projektet Högsbo specialistsjukhus ska stå för nytänkande och innovation och ska utmana befintliga former för att bedriva nära hälso- och sjukvård. Utifrån ett försörjning- och serviceperspektiv innebär det bland annat att minska den del av arbetstiden som vårdpersonal lägger på arbetsuppgifter som kan utföras av servicepersonal. Projektet ska också bidra till effektivare nyttjande av vårdlokaler genom minskad lagerhållning på sjukhuset och förbättrade materialflöden samt arbeta för ökad spårbarhet på material med mera.

-Just nu planeras det tillsammans med representanter från operationsverksamheten inom Sjukhusen i Väster och sterilteknik SU/Mölndal att utveckla en gemensam process för att hantera flödet av sterila instrument mellan Högsbo specialistsjukhus och sterilcentralen på Mölndals sjukhus, säger Martina Thelfer, utvecklingschef Regionservice. Vi planerar också för införandet av konceptet Materialförsörjning i vården (MiV 2.0) på samtliga vårdenheter.

För att skapa en gemensam överblick över de olika försörjning- och servicelösningar som planeras på Högsbo specialistsjukhus pågår arbetet med att ta fram en Försörjnings- och serviceplan, där samtliga tjänster definieras och konkretiseras utifrån vårdens behov.

- Planen ska bidra till att skapa en gemensam förväntan på försörjning- och servicelösningarnas innehåll, omfattning och utförande så att det blir tydligt för alla involverade aktörer, avslutar Martina.

För mer information
Kontakta delprojektledare Martina Thelfer
martina.thelfer@vgregion.se

Fakta

Som en del i att bidra till målet om nytänkande och innovation deltar Regionservice även i ett forskningsprojekt tillsammans med representanter från operationsverksamheten och Borås Högskola för att analysera hur AI skulle kunna användas för att optimera nyttjandet av operationssalar.

Läs mer om projektet: AI för optimerad fastighetsutveckling och -förvaltning - Högskolan i Borås (hb.se)

  • Animering är en av de tjänster Regionservice erbjuder - ett rörligt och levande material som effektivt förmedlar ditt budskap.

  • Du som är förskrivare är välkommen att anmäla dig till Hjälpmedelscentralens basutbud. Tipsa gärna dina kollegor.

  • Arbetet med att bygga ett nytt specialistsjukhus i Högsbo pågår för fullt. Regionservice ansvarar för att driva arbetet med att utveckla försörjnings- och servicelösningar tillsammans med hälso- och sjukvården.

  • Under perioden 12 april – 30 maj testas en insamlingsrutin av matavfall på avdelnings- och personalkök på Mölndals sjukhus.  

  • Efterfrågan på tjänster inom digitala möten och event har ökat kraftigt. Regionservice erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån behov och önskemål.

  • Ett samarbete har inletts mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice, där område Måltider ska stötta sjukhusförvaltningen i måltidsfrågor.

  • Breddinförandet av Materialförsörjning i vården MiV 2.0 i Västra Götalandsregionen har nu dragit igång. Alla 37 enheter i den första etappen på Skas Skövde samt de sju enheter som flyttat in i den nybyggda delen av Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra, får nu sin materialförsörjning av förbrukningsmaterial och patienttextilier med MiV 2.0

  • Uppgiftsväxlingen inom NU-sjukvården har varit i drift sedan 2018 och förbättringsarbetet med kvalitet och effektivitet i servicetjänsterna fortsätter tillsammans med Regionservice.

Senast uppdaterad: 2021-04-28 15:29