Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pilotprojekt inom avfallshantering

Under perioden 12 april – 30 maj testas en insamlingsrutin av matavfall på avdelnings- och personalkök på Mölndals sjukhus.  

Tjänsten avfallshantering har genomgått flera förändringar under åren, och är ett gemensamt förbättringsarbete för sjukhusförvaltningarna, Regionservice och Västfastigheter.

Ett gott exempel på samarbete har varit på Mölndals sjukhus där ambitionen varit att lokalvårdarna ska avlasta vården genom att hämta det avfall som ska källsorteras. Förändringen är nu genomförd.

- Det är en jättestor skillnad när lokalvårdarna sköter detta. Tidigare fick vårdpersonalen själva gå till återvinningsrummet i kulverten, ibland hela vägen till miljöstationen vid godsmottagningen, berättar Mårten Bylund, planeringsledare Regionservice.

Insamling av matavfall

Insamling av matavfall har inte ingått i hanteringen tidigare. Ett pilotprojekt har initierats av SUs miljöavdelning och Regionservice och är ett samarbete mellan vårdpersonal, Regionservice och Västfastigheter. Fyra våningsplan i T-huset testar en möjlig insamlingsrutin av matavfallet på avdelningarna. Olika avfallskärl för insamling och olika påsar testas. Matavfall från patientmåltiderna ingår inte i insamlingen utan går liksom tidigare tillbaka till köket. 

- Piloten syftar till att testa vad som är möjligt, vilka utmaningar som rent praktiskt dyker upp, såsom hantering och kylförvaring. Regionservice ansvarar för den praktiska hanteringen. Förhoppningen är att vi kan fortsätta och skala upp till hela sjukhuset efter projektets slut, berättar Mårten Bylund.

Avfallshantering har under många år varit en del av miljöarbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Alla som arbetar på SU hanterar avfall på något sätt dagligen, och vi producerar stora mängder avfall på sjukhusen, säger Johanna Knape, miljöstrateg SU. Det är därför en viktig fråga för oss. Det har länge varit ett önskemål från både vårdpersonal och oss på miljöavdelningen att kunna sortera ut matavfall från personalutrymmen och avdelningskök, men det har funnits en del praktiska hinder. Vi är jätteglada för pilotprojektet och vårt samarbete med Regionservice och Västfastigheter som gör att det nu finns möjlighet att göra verklighet av detta.

Avfallshanteringen på de olika förvaltningarna i VGR ser olika ut, mycket beroende på hur mycket tid och resurser som finns. Men ambitionen är hög.

- Vi tillvaratar de goda exempel som finns, för att utvärdera dem och utveckla tjänsten avfallshantering på bästa sätt. Samtidigt ska vi ha i åtanke att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen ser olika ut med olika förutsättningar, exempelvis vilket år de byggdes, om de är ombyggda och så vidare. Logistikens förutsättningar är inte alltid enkla, avslutar Mårten Bylund.

Fakta

Miljörum

Ett mindre uppsamlingsrum som finns på sjukhusens avdelningar. Här sorteras ett begränsat antal avfall.Återvinningsrum

Ett större rum som ofta finns placerat i kulvertplan. Avfall sorteras i större kärl innan avfallet transporteras till miljöstation.


Miljöstation

Sjukhusets sista uppsamlingsställe för nästan allt avfall. Transporteras vidare från sjukhuset för slutlig hantering.

  • Animering är en av de tjänster Regionservice erbjuder - ett rörligt och levande material som effektivt förmedlar ditt budskap.

  • Du som är förskrivare är välkommen att anmäla dig till Hjälpmedelscentralens basutbud. Tipsa gärna dina kollegor.

  • Arbetet med att bygga ett nytt specialistsjukhus i Högsbo pågår för fullt. Regionservice ansvarar för att driva arbetet med att utveckla försörjnings- och servicelösningar tillsammans med hälso- och sjukvården.

  • Under perioden 12 april – 30 maj testas en insamlingsrutin av matavfall på avdelnings- och personalkök på Mölndals sjukhus.  

  • Efterfrågan på tjänster inom digitala möten och event har ökat kraftigt. Regionservice erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån behov och önskemål.

  • Ett samarbete har inletts mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice, där område Måltider ska stötta sjukhusförvaltningen i måltidsfrågor.

  • Breddinförandet av Materialförsörjning i vården MiV 2.0 i Västra Götalandsregionen har nu dragit igång. Alla 37 enheter i den första etappen på Skas Skövde samt de sju enheter som flyttat in i den nybyggda delen av Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra, får nu sin materialförsörjning av förbrukningsmaterial och patienttextilier med MiV 2.0

  • Uppgiftsväxlingen inom NU-sjukvården har varit i drift sedan 2018 och förbättringsarbetet med kvalitet och effektivitet i servicetjänsterna fortsätter tillsammans med Regionservice.

Senast uppdaterad: 2021-04-27 16:43