Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utökning av uppgiftsväxlade tjänster inom NU-sjukvården

Uppgiftsväxlingen inom NU-sjukvården har varit i drift sedan 2018 och förbättringsarbetet med kvalitet och effektivitet i servicetjänsterna fortsätter tillsammans med Regionservice.

Slutstäd beställs via webbverktyg

När patienter skrivs ut eller byter avdelning sker ett slutstäd av patientrummet. På NÄL sker cirka 300 slutstäd i veckan (nio vårdavdelningar). Sedan i mars 2021 beställs numera slutstäd via webbverktyget Columna.

- Förändringen är positiv för vårdpersonalen då de slipper sitta i telefonkö, bokningen kommer istället direkt till servicemedarbetarnas telefon. Våra medarbetare har varit väldigt positiva sedan start, då momentet med att svara i telefon upphör. Det är effektivt och tidsbesparande för båda parter, säger Eva Jofall, verksamhetsutvecklare område Fyrbodal. 

Vårdavdelningarna och sjukhusledningen får även ut statistik på antalet gjorda slutstäd från webbverktyget. Tidigare gjordes detta arbete manuellt. 

Fler avdelningar med måltids- och livsmedelshantering

I början av maj utökas uppdraget kring måltids- och livsmedelshantering med ytterligare åtta avdelningar på NÄL. Totalt har då NU-sjukvården uppgiftsväxlat serviceuppgifter på 24 avdelningar.

Införande av MiV 2.0

Sedan början av februari så är NU-sjukvården och Regionservice igång med planerings- och strukturfasen kring införande av materialförsörjning i vården, MIV 2.0. Det är cirka 55 enheter på NÄL och cirka 20 enheter på Uddevalla sjukhus som under 2021-2022 ska införa MiV 2.0. Tidigare har det så kallade tom/full-konceptet inte funnits på NÄL, men till viss del på Uddevalla sjukhus. Den närmaste tiden sker informationsmöten på vårdavdelningar och APT.

Om uppgiftsväxling

Uppgiftsväxling handlar om att varje uppgift ska utföras på ett sätt som gör att all personal får använda sin kompetens på rätt sätt. För vårdpersonal kan det handla om att frigöra tid till vård och omsorg om våra patienter genom att växla över service- eller administrativa uppgifter till personal med annan utbildning.

Mätning av mellan- och slutstäd på Sahlgrenska

På Sahlgrenska sjukhuset pågår en pilot där två operationsavdelningar beställer mellan- och slutstäd via Columna. 

Läs mer: Mätning av mellan- och slutstäd testas på Sahlgrenska

  • Animering är en av de tjänster Regionservice erbjuder - ett rörligt och levande material som effektivt förmedlar ditt budskap.

  • Du som är förskrivare är välkommen att anmäla dig till Hjälpmedelscentralens basutbud. Tipsa gärna dina kollegor.

  • Arbetet med att bygga ett nytt specialistsjukhus i Högsbo pågår för fullt. Regionservice ansvarar för att driva arbetet med att utveckla försörjnings- och servicelösningar tillsammans med hälso- och sjukvården.

  • Under perioden 12 april – 30 maj testas en insamlingsrutin av matavfall på avdelnings- och personalkök på Mölndals sjukhus.  

  • Efterfrågan på tjänster inom digitala möten och event har ökat kraftigt. Regionservice erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån behov och önskemål.

  • Ett samarbete har inletts mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice, där område Måltider ska stötta sjukhusförvaltningen i måltidsfrågor.

  • Breddinförandet av Materialförsörjning i vården MiV 2.0 i Västra Götalandsregionen har nu dragit igång. Alla 37 enheter i den första etappen på Skas Skövde samt de sju enheter som flyttat in i den nybyggda delen av Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra, får nu sin materialförsörjning av förbrukningsmaterial och patienttextilier med MiV 2.0

  • Uppgiftsväxlingen inom NU-sjukvården har varit i drift sedan 2018 och förbättringsarbetet med kvalitet och effektivitet i servicetjänsterna fortsätter tillsammans med Regionservice.

Senast uppdaterad: 2021-04-28 16:44