Visningsdagar Våren 2021

Du kan fortfarande ta del av Hjälpmedelscentralens digitala visning som var den 1-4 mars 2021 av nytt upphandlat sortiment!

Det som visades var nytt upphandlat sortiment inom produktområdena: 

  •  Manuella rullstolar 
  •  Elrullstolar 

Leverantörernas och Hjälpmedelscentralens informationsblad, broschyrer och informationsfilmer finns fortfarande tillgängliga i mäshallarnas montrar.

Vi är tacksamma om du har möjlighet att besvara våra frågor om din upplevelse av vår digitala visning. Detta för att vi ska kunna förbättra
våra visningsdagar till nästa tillfälle.

Tack för din medverkan!

Till vår enkät: Utvärdering


Tack för fina och givande visningsdagar i digital form!

Hjälpmedelscentralen