Support webSesam

För att få tillgång till webSesam eller ändra dina tidigare behörigheter (exempelvis vid byte av arbetsplats) krävs en beställning från ansvarig chef. Information om nyregistrering och ändring av behörigheter. 

Supportnivåer:

1. Manual

Använd webSesam-manualen eller hjälpfiler som du hittar i webSesam. Efter att du loggat in i webSesam hittar du manualer och hjälpfiler som länkar längst upp i bilden.

2. Instruktioner och guider

Klicka på "Instruktioner och guider" i navigeringen till vänster. Instruktionen är till för dig som är nybörjare och för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du hittar även instruktioner och guider i högerkolumnen på samma sida.

3. Annan användare

Vänd dig till en van webSesam-användare i din organisation.

4. webSesam support

För frågor om användarsupport, lösenord och behörigheter kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst. 
info.hmc@vgregion.se 
010-473 80 80, knappval 4, öppettider kl 08.00-12.00 måndag-fredag.