Instruktioner och guider

Materialet på sidan är uppdelat i flera avsnitt som beskriver hur du använder funktionerna i webSesam. Som användare använder du dessa guider när du behöver inhämta kunskap. Som ny användare är det rekommenderat att du först bekantar dig med guiderna innan du börjar använda webSesam.

webSesam
Användarmanual

eFaktura manual

Hjälpmedelstjänsten
Sök produkter i Hjälpmedelstjänsten

Manuella beställningar (Skyddad identitet, utomläns m.m.)
Guider

Tillvägagångssätt för beställning av kompressionshjälpmedel
Cirkulationsbehandling

Tillvägagångssätt för beställning av digitala hjälpmedel
Beställning av digitala hjälpmedel inom Hälso och sjukvård