Cirkulationsbehandling

Beställning:

Du kan inte längre bifoga beställningsformuläret i kundorder eller faxa in din beställning. I samband med nya avtalet och för att underlätta förskrivningen av kompressionsprodukter finns fler standardstorlekar av kompressionsstrumpor, kompressionshandskar/-armar och ödemhandskar för beställning direkt i webSesam på unikt nummer. E-shop används i de fall avtalad efterfrågad produkt inte finns i webSesams sortiment och alltid vid måttillverkning. Beställning görs på ”samlings artikelnummer” i webSesam för aktuell leverantör och därefter elektronisk beställning i leverantörs e-shop. Som förskrivare ansluter du dig själv till leverantörens e-shop. Kontakta deras kundtjänst för information om hur du går tillväga.

Läs mer om vad du behöver tänka på vid val av kompressionsstrumpa/plagg i produktkatalogen nedan.

Sortimentsinformation:
Produktkatalog Kompression

040609 Sortimentsöversikt kompressionsutrustning

Tillvägagångssätt kompressionshjälpmedel:

Beställningsstöd för beställning av kompressionsplagg

Guide:
Sök artikel via Leverantörens artikelnummer, se Användarmanual
Sök samlingsartikel för kompressionshjälpmedel