Nyregistrering, ändring och avslut av behörighet

Villkor och instruktioner för ansökan om behörighet till webSesam samt ansökningsformulär för nyregistrering, ändring och avslut av behörighet.


OBS! Beställning av produkter för stomi, diabetes, nutrition och inkontinens görs i Sesam LMN. Du hittar mer information här

Ansökan om behörighet till webSesam

 • Ansökan ska ske via elektroniskt ansökningsformulär:
  Ansökningsformulär- Ansökan om ny/förändrad/utökad behörighet till webSesam 
 • Den som behörigheten söks för måste ha ett SITHS-kort.

 • Ansökan ska fyllas i med kontaktuppgifter till ansvarig chef.
 • Samtliga obligatoriska fält (markerade med *) måste vara ifyllda. Vid frågor om exempelvis kundnummer och buffertförråd eller formuläret i allmänhet kontaktas webSesam-support (010-473 80 80, val 2 därefter val 4 för webSesam-support).
 • Efter att du registrerats som användare i webSesam skickas instruktioner för inloggning till dig per e-post. Även ansvarig chef kommer att meddelas via e-post.
 • Handläggningstid för behörighetsansökan är upp till 5 arbetsdagar.
 • Anmäl alltid all förändring (t.ex. namnbyte, byte av arbetsplats eller roll) 
 • En användare som har behörighet men inte använder systemet, d.v.s. inte loggar in under loppet av 12 månader, kommer få sin åtkomst inaktiverad och en ny ansökan krävs.
 • Borttagande av avvikande baskod i webSesam beskrivis i: Rutin för behörighet

Ansökan om avslut av behörighet till webSesam

Notera att:

 • Du ansvarar själv för din förskrivningsrätt, systemet sätter inga begränsningar utan ansvaret för beställningar ligger på beställaren själv.
 • Du ansvarar själv för att uppdatera dina personliga kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-post i webSesam.
 • Åtkomst till systemet sker via validering med SITHS-kort. Du hänvisas till din organisations Tjänste-ID service vid problem med SITHS-kortet och tillhörande koder.
 • Dina sökningar på personuppgifter i systemet loggas.

Som chef är du ansvarig att regelbundet granska att användaruppgifter är korrekta för alla användare på din enhet.

Uppgift om vilka förskrivare/ beställare som finns kopplade till kund inklusive dess eventuella förrådskopplingar finns att hämta via Crystal Reports; (Kundrapporter/Verksamhetsuppföljning/Registervård/Kund och förskrivarregister till Excel)

Rapporten fungerar som en sammanställning av förskrivare/beställare per kund och förändringar hanteras genom ansökningsformulären ”Ansökan om ny/förändrad/utökad behörighet till webSesam” eller ”Ansökan om avslut av behörighet till webSesam”. 

OBS! om du inte har tillgång till Crystal Reports kontakta din kundrepresentant, mer information hittar du här