Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avlastning genom vårdnära servicetjänster uppstartat

Den 15 juni började servicemedarbetare från Regionservice avlasta vårdpersonal på ett 70-tal vårdavdelningar i Västra Götalandsregionens samtliga sjukhusförvaltningar.

I april beslutade personalutskottet att avsätta 37 miljoner kronor för att finansiera en tillfällig utökning av vårdnära servicetjänster. Syftet är att möjliggöra återhämtning för sjukvårdens medarbetare som haft en hög belastning under lång tid till följd av covid-19-pandemin. Initiativet omfattar stöd av medarbetare från Regionservice inom områdena lokalvård, måltidshantering, materialförsörjning och patienttransporter. För sjukhusen är erbjudandet frivilligt och omfattar tidsperioden 15 juni 2021 - 15 januari 2022. Kostnaderna tas inom personalutskottets budget och belastar inte sjukhusen.

- Vi ser det här som en möjlighet att ge våra fantastiska medarbetare bättre förutsättningar för återhämtning efter en lång period med hög belastning till följd av pandemin, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs sjukhus.

Efter att beslutet togs i april har sjukhusförvaltningarna, i dialog med Regionservice, sett över vilket stöd de är i behov av och skrivit under överenskommelser, som tydliggör vilka verksamheter som ska få stöd samt i vilken omfattning, har tecknats mellan Regionservice och förvaltningarna.

Under de senaste veckorna har intensiva förberedelser pågått inom Regionservice. Rekrytering och utbildning av ett stort antal medarbetare har genomförts på kort tid. Ansvariga servicechefer på sjukhusen har genom nära dialog med respektive verksamhet planerat införandet av stödet som påbörjas denna vecka.

- Det är väldigt roligt att vi har lyckats färdigställa överenskommelser med samtliga sjukhusförvaltningar på så kort tid. Det hade inte varit möjligt utan de goda relationer vi har med sjukhusen. Sedan har det varit en utmaning att rekrytera, utbilda och introducera så många medarbetare i verksamheter runtom i hela regionen på så kort tid. Men alla involverade har verkligen bidragit på ett fantastiskt sätt. Nu ska vi tillsammans med verksamheterna på sjukhusen, se till att leveransen av de vårdnära servicetjänsterna blir så bra och smidiga som möjligt, berättar Erik Hallberg, affärsområdeschef Regionservice och projektägare för projektet.

 

  • När jag i juni förra året blev tillförordnad förvaltningschef på Regionservice kom jag till en förvaltning som hade utvecklats enormt sedan jag som sjukhusdirektör nio år tidigare själv var en av kunderna. Under det senaste året har utvecklingen fortsatt i en allt snabbare takt.

  • Sedan 2019 har ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering bedrivits. Nu startar nästa steg i arbetet med egenmonitorering i VGR. Kompetenscentrum i Regionservice är projektledare för arbetet.

  • Två stipendier delades torsdagen den 20 maj ut till Regionservice, ett till Linda Martinsson, områdeschef Måltider för hållbar omställning av måltidsverksamheten och ett till Hjälpmedelscentralen för återanvändning av hjälpmedel genom recirkulering och rekonditionering.

  • För att möta behovet av digitala möten har VGR Konferenscentrum uppgraderat den tekniska utrustningen i lokalerna på Campus Nya Varvet.

  • Pandemin har skapat stora utmaningar för Västra Götalandsregionens logistik- och försörjningsverksamheter.  Mikael Svensson, processledare för transporter, ansvarade för att bygga en transportorganisation för PCR-tester och sen också för vaccinationstransporter inom hela Västra Götaland.

  • Regionservice fick uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Kapaciteten är tiotusen vaccinerade i veckan.

  • Den 15 juni började servicemedarbetare från Regionservice avlasta vårdpersonal på ett 70-tal vårdavdelningar i Västra Götalandsregionens samtliga sjukhusförvaltningar.

  • Regionservice har sedan många år en organisation för uppföljning av de tjänster som utförs via entreprenad. Enheten Uppföljning serviceentreprenad och dess avtalscontrollers driver arbetet inom hela Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2021-06-21 16:18