Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utveckling för VGRs bästa

När jag i juni förra året blev tillförordnad förvaltningschef på Regionservice kom jag till en förvaltning som hade utvecklats enormt sedan jag som sjukhusdirektör nio år tidigare själv var en av kunderna. Under det senaste året har utvecklingen fortsatt i en allt snabbare takt.

Pandemin har ställt höga krav på Regionservice, precis som på hela Västra Götalandsregionen. Våra verksamheter inom logistik och försörjning har tagit ett stort ansvar, i ett tätt och mycket bra samarbete med Koncerninköp. Många av våra övriga tjänster har också utvecklats och anpassats till nya förutsättningar, hela tiden i dialog och nära samarbete med ägare och kunder. Så även om pandemin varit tuff har vi lärt oss mycket och tagit stora steg framåt i såväl regionalt samarbete som i vår egen förvaltnings utveckling.

En framgångsfaktor i hanteringen av pandemin är den framåtanda och vilja att ständigt bli bättre som finns hos chefer och medarbetarna i Regionservice, en vilja att hela tiden utveckla våra tjänster för kundens bästa. En viktig del i det arbetet är att se vad vi kan digitalisera och automatisera. Det gör vi inom många tjänster, från nya digitala system för patienttransporter, till RPA-robotar inom ekonomitjänsterna. På så sätt frigör vi tid åt oss själva samtidigt som vi ökar kvaliteten på våra tjänster och frigör tid och pengar till Västra Götalandsregionens kärnverksamheter.

Att Regionservice får förtroendet att genomföra allt fler stora och regionövergripande utvecklingsprojekt som skapar värde för hela Västra Götalandsregionen är ett fint bevis på det ökande förtroendet hos ägare och kunder. Det handlar om medarbetarkraft i Regionservice och ett starkt partnerskap med ägare och kunder. Det är roligt och mycket inspirerande och jag är övertygad om att vi kommer förvalta det förtroendet väl och att vi tillsammans med er, som ett VGR, kommer leverera dessa initiativ framgångsrikt.

Fortsätt ta hand om er och tack för ett mycket bra samarbete!

Trevlig sommar!

Jan Eriksson, servicedirektör 

.

  • När jag i juni förra året blev tillförordnad förvaltningschef på Regionservice kom jag till en förvaltning som hade utvecklats enormt sedan jag som sjukhusdirektör nio år tidigare själv var en av kunderna. Under det senaste året har utvecklingen fortsatt i en allt snabbare takt.

  • Sedan 2019 har ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering bedrivits. Nu startar nästa steg i arbetet med egenmonitorering i VGR. Kompetenscentrum i Regionservice är projektledare för arbetet.

  • Två stipendier delades torsdagen den 20 maj ut till Regionservice, ett till Linda Martinsson, områdeschef Måltider för hållbar omställning av måltidsverksamheten och ett till Hjälpmedelscentralen för återanvändning av hjälpmedel genom recirkulering och rekonditionering.

  • För att möta behovet av digitala möten har VGR Konferenscentrum uppgraderat den tekniska utrustningen i lokalerna på Campus Nya Varvet.

  • Pandemin har skapat stora utmaningar för Västra Götalandsregionens logistik- och försörjningsverksamheter.  Mikael Svensson, processledare för transporter, ansvarade för att bygga en transportorganisation för PCR-tester och sen också för vaccinationstransporter inom hela Västra Götaland.

  • Regionservice fick uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Kapaciteten är tiotusen vaccinerade i veckan.

  • Den 15 juni började servicemedarbetare från Regionservice avlasta vårdpersonal på ett 70-tal vårdavdelningar i Västra Götalandsregionens samtliga sjukhusförvaltningar.

  • Regionservice har sedan många år en organisation för uppföljning av de tjänster som utförs via entreprenad. Enheten Uppföljning serviceentreprenad och dess avtalscontrollers driver arbetet inom hela Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2021-06-23 10:29