Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppbyggnad av Scandinavium som vaccinationscentral

Regionservice fick uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Kapaciteten är tiotusen vaccinerade i veckan.

I början av 2021 var Camilla Malmer och Cecilia Fritzdorf, projektledare på Kompetenscentrum inom Regionservice, i full gång med uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering.

–  Uppdraget kom från tre av Närhälsans PVO (primärvårdschefer). De är ansvariga för cirka 30 vårdcentraler som gått ihop för att skapa en vaccinationscentral i Göteborg. Uppdraget gick till oss på Kompetenscentrum då Närhälsan behövde stöd med att hålla ihop uppbyggnadsfasen av vaccinationscentralen. Vi valde sen att kontakta VGR Konferenscentrum inom Regionservice för hjälp med uppbyggnad och samordning, säger Camilla Malmer.

I samband med det nya uppdraget var VGR Konferenscentrum inom Regionservice igång med ett annat stort uppdrag för 1177 och Regionhälsan – en telefonlinje som besvarar allmänna frågor om vaccination mot covid-19. Kim Aulin, samordnare för telefonlinjen, såg förfrågan om uppdraget gällande vaccinationscentral på Scandinavium som ytterligare en möjlighet att hjälpa till och underlätta för regionen.

Kim hade tidigare beställt och hanterat förbrukningsmaterial till konferensverksamheten, nu gällde det material till en vaccinationscentral. Ansvarsområdet växte snabbt från att beställa hem kanyler och vaccinationsetiketter till fler ansvarsområden såsom personalkläder, avfallshantering, personalrum och lagerhantering.

Tanken var att vaccinationscentralen skulle öppna i mitten av april, men blev sedan förskjuten till mitten av maj på grund av vaccinbrist.

– Under tidspress och med stundtals begränsad tillgång till information fick man ofta tänka utanför boxen och lösa uppkomna problem. Men det är ju också då man lär sig som mest och får vara med att bygga upp något på riktigt. Tillsammans med kontakter på bland annat Sisjödepån, Regiontryckeriet och Närhälsan löste sig allt till det bästa och den 19 maj kunde vi lämna över vaccinationscentralen till Närhälsan och känna oss nöjda, säger Kim Aulin.

Även Logistik- och försörjning inom Regionservice hade en viktig roll i arbetet gällande .

– Som operativ inköpare har jag sedan ett tidigt skede haft kontakt med materialkonsulenten Pär Börjesson om planeringen av vilken mängd material som ska skickas och när till Scandinavium. Arbetet med materialplanering för en massvaccinering i VGR påbörjades tidigt under 2020, säger Daniel Eklund, operativ inköpare, Sisjödepån.

Det var även en del att tänka på gällande transporten av materialet till Scandinavium.

– När beställning av materialet var lagd planerade vi även transporten. Utifrån vikten på godset krävdes en tung lastbil. Det var viktigt att det fanns personal på plats som kunde ta emot leveranserna.

Efter hand som vaccineringen kom igång har vårt samarbete minskat. Men leveranserna till Scandinavium fortgår så länge vaccineringen pågår, säger Sara Lindberg, kvalitetssamordnare, Område Logistik.

  • När jag i juni förra året blev tillförordnad förvaltningschef på Regionservice kom jag till en förvaltning som hade utvecklats enormt sedan jag som sjukhusdirektör nio år tidigare själv var en av kunderna. Under det senaste året har utvecklingen fortsatt i en allt snabbare takt.

  • Sedan 2019 har ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering bedrivits. Nu startar nästa steg i arbetet med egenmonitorering i VGR. Kompetenscentrum i Regionservice är projektledare för arbetet.

  • Två stipendier delades torsdagen den 20 maj ut till Regionservice, ett till Linda Martinsson, områdeschef Måltider för hållbar omställning av måltidsverksamheten och ett till Hjälpmedelscentralen för återanvändning av hjälpmedel genom recirkulering och rekonditionering.

  • För att möta behovet av digitala möten har VGR Konferenscentrum uppgraderat den tekniska utrustningen i lokalerna på Campus Nya Varvet.

  • Pandemin har skapat stora utmaningar för Västra Götalandsregionens logistik- och försörjningsverksamheter.  Mikael Svensson, processledare för transporter, ansvarade för att bygga en transportorganisation för PCR-tester och sen också för vaccinationstransporter inom hela Västra Götaland.

  • Regionservice fick uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Kapaciteten är tiotusen vaccinerade i veckan.

  • Den 15 juni började servicemedarbetare från Regionservice avlasta vårdpersonal på ett 70-tal vårdavdelningar i Västra Götalandsregionens samtliga sjukhusförvaltningar.

  • Regionservice har sedan många år en organisation för uppföljning av de tjänster som utförs via entreprenad. Enheten Uppföljning serviceentreprenad och dess avtalscontrollers driver arbetet inom hela Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2021-06-21 16:33