Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice får VGRs miljöstipendium 2021

Två stipendier delades torsdagen den 20 maj ut till Regionservice, ett till Linda Martinsson, områdeschef Måltider för hållbar omställning av måltidsverksamheten och ett till Hjälpmedelscentralen för återanvändning av hjälpmedel genom recirkulering och rekonditionering.

Västra Götalandsregionens miljöstipendium delas årligen ut till en anställd eller verksamhet som med speciella insatser bidragit till att minska organisationens negativa miljöpåverkan. För miljöstipendiet 2021 inkom 10 nomineringar. Tre av nomineringarna tilldelades miljöstipendiet varav två till Regionservice.

- Det är fantastiskt roligt och så inspirerande att våra jätteduktiga chefer och medarbetare ligger så mycket i framkant även vad gäller miljöarbetet, säger Jan Eriksson, t.f. servicedirektör i en kommentar.

Föregångare för Sveriges måltidsorganisationer

Område Måltiders arbete med patientmåltider har resulterat i en minskad klimatpåverkan, minskat matsvinn samt ökad andel ekologiska råvaror för VGR:s måltider.

– Det är jätteroligt att vårt arbete blir uppmärksammat! Det är tack vare världens bästa team som jobbar tillsammans med miljöfrågorna som gjort att vi kommit så långt, säger Linda Martinsson, områdeschef Måltider.

Utdrag ur nomineringen: ”Linda har genom sitt stora mod och beslutsamhet lyckats förflytta måltidsorganisationen inom Regionservice till att bli en utvecklingsorienterad och hållbar organisation. Område måltider är ett föredöme och en föregångare som inspirerat övriga regionsveriges måltidsorganisationer att utvecklas gällande miljöåtgärder och miljömål.”

Affärsmodell som reducerar klimatpåverkan

Hjälpmedelscentralens arbete med recirkulering och rekonditionering av hjälpmedel har lett till att VGR:s hjälpmedel återanvänds till 67 procent (2020).

– Det känns hedersamt och väldigt roligt att HMC först blivit nominerat och sen tilldelas priset. Det gör oss ännu mer motiverade att bibehålla det otroliga engagemang som finns inom verksamheten, det vi jobbar för och tror på, säger Jonas Wiik, verksamhetschef Hjälpmedelscentralen.

Utdrag ur nomineringen: ”Hjälpmedelscentralen har med en stor målmedvetenhet och engagemang arbetat med att införa och utveckla en affärsmodell där hjälpmedel recirkuleras och rekonditioneras. Det innebär en omfattande reduktion av antalet inköp av nya hjälpmedel vilket i sin tur ger stora positiva effekter ur ett miljöperspektiv, både i form av minskad materialanvändning och en reducerad klimatpåverkan.”  

Det tredje stipendiet tilldelades Tibro vårdcentral för etablering av digitala vårdmöten.  

  • När jag i juni förra året blev tillförordnad förvaltningschef på Regionservice kom jag till en förvaltning som hade utvecklats enormt sedan jag som sjukhusdirektör nio år tidigare själv var en av kunderna. Under det senaste året har utvecklingen fortsatt i en allt snabbare takt.

  • Sedan 2019 har ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering bedrivits. Nu startar nästa steg i arbetet med egenmonitorering i VGR. Kompetenscentrum i Regionservice är projektledare för arbetet.

  • Två stipendier delades torsdagen den 20 maj ut till Regionservice, ett till Linda Martinsson, områdeschef Måltider för hållbar omställning av måltidsverksamheten och ett till Hjälpmedelscentralen för återanvändning av hjälpmedel genom recirkulering och rekonditionering.

  • För att möta behovet av digitala möten har VGR Konferenscentrum uppgraderat den tekniska utrustningen i lokalerna på Campus Nya Varvet.

  • Pandemin har skapat stora utmaningar för Västra Götalandsregionens logistik- och försörjningsverksamheter.  Mikael Svensson, processledare för transporter, ansvarade för att bygga en transportorganisation för PCR-tester och sen också för vaccinationstransporter inom hela Västra Götaland.

  • Regionservice fick uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Kapaciteten är tiotusen vaccinerade i veckan.

  • Den 15 juni började servicemedarbetare från Regionservice avlasta vårdpersonal på ett 70-tal vårdavdelningar i Västra Götalandsregionens samtliga sjukhusförvaltningar.

  • Regionservice har sedan många år en organisation för uppföljning av de tjänster som utförs via entreprenad. Enheten Uppföljning serviceentreprenad och dess avtalscontrollers driver arbetet inom hela Västra Götalandsregionen.