Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice transportorganisation för PCR-tester och vaccin

Pandemin har skapat stora utmaningar för Västra Götalandsregionens logistik- och försörjningsverksamheter.  Mikael Svensson, processledare för transporter, ansvarade för att bygga en transportorganisation för PCR-tester och sen också för vaccinationstransporter inom hela Västra Götaland.

- Precis i början av pandemin fick jag uppdraget att stötta med eventuella akuta transporter för skyddsutrustning ut till sjukhusen, eftersom vi i början inte testade så mycket. Men när testningen kom igång i april, maj förra året så var prio ett att sätta en transportorganisation för PCR-testerna och se till att den var kvalitetssäker, säger Mikael.

När Västra Götalandsregionen ökade sin testkapacitet under maj 2020, skulle Regionservice förse alla teststationer med färdigpackade testkit. Det var 10 000-tals kit som packades av Regionservice personal och som sedan transporterades till vårdcentraler, kommunen samt teststationerna runt om i regionen.

-Det har varit full fart och jag älskar när man får växla upp och köra på och jag har jobbat mycket men det har varit en rolig tid. Jag har nog haft cirka 50 samtal om dagen i genomsnitt, säger Mikael.

I början levererades PCR-testkitten av Regiontransporter och PEX (PostNords expresstransporter) innan det mesta hamnade på Marknadsplatsen och distribuerades av Sisjödepån, vilket innebär att de levererar ut testkitten men också hämtar upp dem för att transportera dem till labben som ska analysera testerna.

- Det har varit en enorm mängd PCR-tester vi har transporterat till verksamheter inom regionen och samhällsnyttiga verksamheter samt till våra 49 kommuners vårdenheter, och vi har bara haft 2-3 avvikelser där kedjan inte har fungerat hela vägen av olika skäl. Många av våra medarbetare har jobbat helger och röda dagar, men alla har ställt upp för detta har ju varit väldigt viktigt. Det är fantastiskt vad alla inblandade har bidragit med, säger Mikael.

Under hösten 2020 började Västra Götalandsregionen förbereda för vaccinet som skulle komma. Då fick Mikael och hans kollegor uppdraget att ta fram en transportorganisation för vaccinleveranserna. Tanken var att VGR skulle använda sig av ordinarie distributionskanaler för vaccin.

- Men vi fick besked att våra tänkta leverantörer inte kunde starta upp för vaccintransporter så snabbt som behövdes. Vi fick helt enkelt utgå ifrån att Regiontransporter skulle göra transporterna själva. Vaccinet måste ha en obruten kylkedja från leverantören, vilket gör att transporterna är lite speciella. Efter lite efterforskning kom vi fram till att vi hade kylboxar kvar i regionen sedan svininfluensan och dessa fick vi validerade på rekordkort tid så att vi kunde använda dem, säger Mikael.

Mikael är noga med att höja sina kollegor och andra inom Regionservice som också har gjort ett enormt stort arbete för att få testkit, PCR- och vaccintransporterna att fungera så bra som möjligt.

- Jag är otroligt stolt över oss inom Regiontransporter. Alla som har ställt upp och kört vaccinleveranser har känt en stolthet för det arbete vi gjort, avslutar Mikael.

  • När jag i juni förra året blev tillförordnad förvaltningschef på Regionservice kom jag till en förvaltning som hade utvecklats enormt sedan jag som sjukhusdirektör nio år tidigare själv var en av kunderna. Under det senaste året har utvecklingen fortsatt i en allt snabbare takt.

  • Sedan 2019 har ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering bedrivits. Nu startar nästa steg i arbetet med egenmonitorering i VGR. Kompetenscentrum i Regionservice är projektledare för arbetet.

  • Två stipendier delades torsdagen den 20 maj ut till Regionservice, ett till Linda Martinsson, områdeschef Måltider för hållbar omställning av måltidsverksamheten och ett till Hjälpmedelscentralen för återanvändning av hjälpmedel genom recirkulering och rekonditionering.

  • För att möta behovet av digitala möten har VGR Konferenscentrum uppgraderat den tekniska utrustningen i lokalerna på Campus Nya Varvet.

  • Pandemin har skapat stora utmaningar för Västra Götalandsregionens logistik- och försörjningsverksamheter.  Mikael Svensson, processledare för transporter, ansvarade för att bygga en transportorganisation för PCR-tester och sen också för vaccinationstransporter inom hela Västra Götaland.

  • Regionservice fick uppdraget att bygga upp en vaccinationscentral på Scandinavium för massvaccinering. Kapaciteten är tiotusen vaccinerade i veckan.

  • Den 15 juni började servicemedarbetare från Regionservice avlasta vårdpersonal på ett 70-tal vårdavdelningar i Västra Götalandsregionens samtliga sjukhusförvaltningar.

  • Regionservice har sedan många år en organisation för uppföljning av de tjänster som utförs via entreprenad. Enheten Uppföljning serviceentreprenad och dess avtalscontrollers driver arbetet inom hela Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2021-06-23 07:18