Ventilator Trilogy 100 V, artikel 59286 utgår ur sortimentet från och med 2024-04-22

Ventilator Trilogy 100 V, artikel 59286 utgår ur sortimentet från och med 2024-04-22.

För information om alternativa ventilatorer i upphandlat sortiment, v g se sortimentsöversikt.

Sortimentsöversikt 040312 Respiratorer (Ventilatorer och bilevel)