Samverkan mellan Hjälpmedelscentralen och DART Kommunikationsstöd

Hjälpmedelscentralen och DART kommunikationsstöd har enats kring ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa en god effektiv hantering av hjälpmedelsärenden.

Hjälpmedelscentralen kommer nu att vid behov delta (digitalt eller fysiskt) på avstämningsmötet som DART har tillsammans med förskrivare och patient då utredning är genomförd. Detta skulle innebära en smidigare gång av ärenden. Det gäller främst i de fall då produkter utanför sortiment, ögonstyrning, specialanpassningar och i vissa fall montering/anpassning är aktuellt.

Det nya arbetssättet innebär att förskrivare lägger en arbetsorder redan innan avstämningsmötet på DART för att påbörja ärendet på Hjälpmedelscentralen.

Arbetssättet kommer att testat med start i januari och utvärderas i maj -24.