Ytterligare artiklar grupperas i fasta ersättningsgrupper

Med start 1 februari kommer ytterligare artiklar grupperas i fasta ersättningsgrupper. Totalt berörs då 8 produktområden och 68 artiklar.

Ersättningsgrupper