Pilot för webbtidbokning av förväntningssamtal

Hjälpmedelscentralen har under nästan 10 års tid arbetat för att möjliggöra bokning av konsultation via webben. Olika projekt har genomförts men utan framgång. Svårigheten har varit att finna ett system med möjlighet att boka mellan olika verksamheter. Nu har dock Hjälpmedelscentralen hittat ett system, Zoezi, som bedöms kunna motsvara behovet. Initialt kommer webbtidbokning enbart omfatta förväntningssamtal.

För att utvärdera detta bokningssystem kommer en pilotstudie genomföras tillsammans med habiliteringen i Uddevalla och Borås. Pilotstudien kommer pågå under tiden 2024-04-15 tom 2024-06-28.