Nytt sortiment Överflyttning

Från 1 september 2024 har vi ett nytt avtal för Överflyttningshjälpmedel. Sortimentsöversikterna kommer att vara uppdaterade vid avtalsstart.

Områden som berörs är:
123103 Glidlakan Draglakan, Vändmattor, Glidbrädor, Glidmattor
123106 Vridplattor
123109 Fristående lyftbåge
123112 Repstegar
123115 Uppresningsbälten
123121 Överflyttningsplattformar
181803 Ledstänger

Samtliga produkter ovan kommer att visas på visningen av nytt sortiment v 38 på samtliga hjälpmedelscentraler i VGR, mer info finns på vår hemsida under knappen ”Visning”.