Information om demolicenser, MyAbilia samt licensförlängning av Handi5 SW, Handikalender och MEMOplanner.


Sesam nr 64994 Planeringshjälpmedel HandiKalender för iOS och Android
Sesam nr 58759 Program Handi5 SW för Android
Sesam nr 71440 Planeringshjälpmedel Handi One (utgående)
Sesam nr 75556 Planeringshjälpmedel Handi One G2
Sesam nr 67913 Planeringskalender MEMOplanner medium 2 (utgående)
Sesam nr 73519 Planeringskalender MEMOplanner medium
Sesam nr 77453 Planeringskalender MEMOplanner medium 3b,licens för 3 år
Sesam nr 70241 Planeringskalender MEMOplanner large (utgående)
Sesam nr 74477 Planeringskalender MEMOplanner large
Sesam nr 79316 Planeringskalender MEMOplanner Large 3,inkl licens för 3 år 

Vid problem med Handi5 SW eller Handikalender kan man vända sig  till support@abilia.se

Demolicenser:
Vid utprovning av planeringshjälpmedel Handi5 SW och Handikalender för i finns möjlighet att låta patienten prova en demolicens.

  • Handi5 SW man via e-post från support@abilia.se
    Skriv "Handi5 SW Demo" som ämne, och ange kontaktuppgifter inkl ev arbetsplats i mailet. Administrering av beställningen tar en (1) arbetsdag.
  • Handikalender för iOS laddar man ner gratis från AppStore eller Google Play och aktiverar genom att logga in med ett MyAbilia-konto enligt rutin nedan.

MyAbilia-konto:
Handikalender kräver ett MyAbilia-konto för att aktiveras och fungera.

  • Handi5 SW fungerar utan MyAbilia-konto, men via MyAbilia får man ytterligare funktionalitet med fjärrstyrning.
  • Memoplanner Medium kräver också ett MyAbilia-konto för att aktiveras.

    Instruktioner för hur MyAbilia-konto administreras hittar du här:

    Starta upp MyAbilia 2.0

Förlängning av licenser:
Ovanstående planeringshjälpmedel har en begränsad giltighetstid för resp. licens på 3år. Vid behov finns möjlighet att förlänga dessa licenser ytterligare 3 år. För planeringshjälpmedel som är en inköpt mjukvara innebär detta en kostnad. För planeringshjälpmedel som är en hårdvara med hyra ingår
licensen i hyran, men måste beställas.

Samtliga förlängningar beställs i webSesam som tillbehör.
Sesam nr 67580 Förlängning HandiKalender för iOs och Android 3år (debiteras)
Sesam nr 67579 Förlängning Handi5 SW Android 3år (debiteras)
Sesam nr 76069 Förlängning Handi One (debiteras ej)
Sesam nr 66711 Förlängning MEMOplanner 3år (debiteras ej)

Gör så här vid beställning av förlängd licens:
1. Registrera hjälpmedelsorder i webSesam.
2. Ange befintligt licensnummer samt förskrivarens e-postadress för leverans.
3. Instruktioner för hur man verkställer förlängningen av licensen framgår av manualen.