Information vid förskrivning av webbaserad tjänst Bliss Online, Picto Online och Ritade Tecken


Sesam nr 56793 Bliss Online:

Förskrivningslicenserna är avsedda för brukare som använder Bliss som AKK. Licensen gäller i 2 år.

Sesam nr 56794 Picto Online:
Förskrivningslicensen är avsedd för brukare som använder Pictogram som AKK. Licensen gäller i 3 år.

Sesam nr 56795 Ritade Tecken:
Förskrivningslicensen är avsedd för brukare som använder TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Genom Ritade Tecken får man tillgång till närmare 2000 ritade tecken. Nya tecken ritas kontinuerligt efter önskemål. Licensen gäller i 3 år. Med licenserna blir respektive bildbas tillgänglig och kan även laddas ner till brukarens personliga hjälpmedel.

Gör så här vid beställning:

1.Registrera Kundorder i webSESAM
2.I fältet ”Tilläggstext till artikel” ange önskat användarnamn, t ex brukarens namn. Välj ett som är enkelt för brukaren att använda och komma ihåg (dock accepteras inte bokstäverna å, ö eller ö).Ange även den e-postadress dit lösenord för licensen ska skickas till. Det ska alltid vara till förskrivarens e-postadress.
Obs! Dessa uppgifter kommer sedan skickas till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Därför ska inte brukarens personuppgifter användas.

När licensen sedan registrerats av SPSM skickas därifrån ett e-postmeddelande till förskrivarens e-postadress. Meddelandet innehåller uppgift om användarnamn samt lösenord, som sedan ska användas när ni sedan loggar in på aktuell bildbas.

Obs! Användarnamnet är förhoppningsvis det samma som angavs av er vid beställningen. Det kan dock redan vara ”upptaget”, i så fall erhålls ett nytt användarnamn.

Gör så här när du som förskrivare fått en inloggning:

1.Logga in.
2.Gå in på ”Hantera konto”.
Där finns ett fält där du kan fylla i e-postadress till brukaren.
Brukaren får då en egen inloggning med samma användarnamn men ett annat lösenord.

Gör så här vid förlängning av licens:

1.Registrera kundorder i webSESAM
2. I fältet ”Tilläggstext till artikel” anges ”Förlängning av licens”, befintligt
användarnamn, samt förskrivarens e-postadress.