Manuell konsultation

Manuell konsultation ska registreras med en arbetsorder i webSesam för  personer med skyddade personuppgifter. 

Nedan ser du guide som visar hur beställningen går till. Har du
frågor som berör konsultation är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, 010- 473 80 80, val 2 därefter val 3 för konsultation.

Har du frågor/funderingar som berör beställningen i webSesam, kontakta gärna vår kundtjänst, 010- 473 80 80, val 2 därefter val 4 för webSesam support, öppet måndag-fredag kl.08:00-12:00. 

Bifoga gärna ett konsultationsunderlag till arbetsordern i webSesam. Hjälpmedelskonsulenten kan då förbereda sig inför förväntningssamtalet och ärendet kan hanteras på ett effektivt sätt.
Om konsultationsunderlag inte är bifogat arbetsordern, fylls detta i av konsulenten tillsammans med förskrivare under förväntningssamtalet.

För mer information läs på sidan, Underlag för konsultation och utprovning