Utvärdering av hjälpmedel

Ett hjälpmedel under utvärdering kan vara aktuellt när hjälpmedlet kan  förbättra funktion/kvalité för avsedd målgrupp, nå andra målgrupper som inte befintligt sortiment täcker in eller om det visar sig att ett produktområde helt saknas. 

Inför förskrivning skall förskrivaren ha förankrat detta hos kostnadsansvarig.  

Utvärderingsprodukter ska alltid provas ut tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Lägg arbetsorder konsultation. 

Utvärderingsprodukter ska följas upp av förskrivare efter det antal veckor man får information om i samband med utprovningen av hjälpmedlet. Fyll i nedan enkät för det hjälpmedel som har utvärderats.

Länk till formulär utvärdering av hjälpmedel:

Utvärdering av hjälpmedel (Adventus hjul )

Utvärdering av hjälpmedel (Adam uppresningsstöd)

Utvärdering av Infant Seat

Utvärdering av Propeller

Info till dig som ska utvärdera ett hjälpmedel