Utanför sortiment

Information om beställning av hjälpmedel utanför sortiment

Vid beställning av hjälpmedel utanför sortiment ska förskrivaren vända sig till hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentralen för individuell rådgivning, eventuell utprovning och beställning. Även hjälpmedel som tidigare varit i sortiment och som inte är beställningsbara i webSesam betecknas som utanför sortiment.

För beställning ska förskrivare registrera en arbetsorder konsultation för att få rådgivning, utprovning och beställning utanför sortiment.

Förskrivare ansvarar för att beställning utanför sortiment är godkänd av kostnadsansvarig eller motsvarande.

Förskrivaren ansvarar för att informera patient om att avhjälpande underhåll inte kan garanteras inom 10 dagar.

Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran för hjälpmedel utanför sortiment men kan inte garanteras inom 10 dagar, bl a beroende på tillgång på reservdelar. Inte heller kan akut avhjälpande underhåll garanteras inom 8 timmar. Förskrivaren ansvarar för att informera patient om att avhjälpande underhåll inte kan garanteras inom 10 dagar. Tekniskt byte utförs inte på artiklar utanför sortiment.

Återköpsklausul gäller och innebär att om produkt med hyra återlämnas debiteras restvärdet eller lägst 200 kr (kostnad för administration, fakturering) per utköpstillfälle. Om artikeln vid återlämningstillfället ingår i sortiment sker ingen restdebitering. 

Återlämning av artiklar utanför sortiment sker via Hämtorder utom i de fall vårdgivaren önskar behålla hjälpmedlet. I dessa fall ska kunden kontakta kundfakturagruppen, 010- 473 80 80, val 2 därefter val 5 för fakturafrågor. Kundfakturagruppen avslutar hyran, restdebiterar samt registrerar hjälpmedlet som försålt.