Arbetsstolar

Beställningsstöd för arbetsstolar

 Beställningsstöd används som en hjälp för att få fram artikelnummer vid beställning av arbetsstol i webSesam. Beställningsstöd ska inte skickas in.

Underlagen kommer löpande att kompletteras med önskade artikelnummer vid behov – skicka in en pappersbeställning om artikelnummer saknas.

Alla arbetsstolar har numera fått en standardkonfiguration som finns beskriven i beställningsstödet. Både nya och utgående modeller levereras enligt denna om inte annat anges i beställningen.

Sortimentöversikt Sittmöbler och sitsar

BARN
Beställningsstöd REAL 9300 Plus Barn
Beställningsstöd REAL 9400 Plus El Barn fler elfunktioner
Beställningsstöd REAL 9400 Plus El Barn
Beställningsstöd Zitzi Active + Flipper G2
Beställningsstöd Wombat Living
Bålstöd R82

VUXNABeställningsstöd REAL 9000 Plus Man Vuxen + REAL 9700 Plus Man Coxit Vuxen
Beställningsstöd REAL 9100 Plus El Vuxen + REAL 9800 Plus EL Coxit Vuxen 
Beställningsstöd REAL 9100 Plus El Vuxen fler elfunktioner
Beställningsstöd REAL 9200 TWIN
Beställningsstöd REAL 9600
Beställningsstöd REAL 2015
Beställningsstöd REAL 2624
Beställningsstöd Euroflex EXL
Beställningsstöd Salsa 120