Synpunkter på Hjälpmedelscentralens sortiment

Dina synpunkter är viktiga för oss i arbetet att utveckla vårt sortiment.
OBS! gäller ej tillbud eller leveransavvikelse.